Katedra Mechaniki Konstrukcji

Politechnika Łódzka - Wydział Budownictwa,
Architektury i Inżynierii Środowiska

Aleja Politechniki 6, Łódź 90-924
tel./fax. (+48 42) 631 35 64
Sekretariat - pokój 115
kmk@p.lodz.pl