Koło Naukowe PKS

"Projektowanie Konstrukcji Stalowych"

Opiekun: dr inż. Michał Gajdzicki

Prezes: Konrad Kobędza

Problematyka zainteresowań naukowych:
- zaawansowana analiza konstrukcji stalowych wspomagana komputerowo,
- wybrane zagadnienia nieujęte programem studiów,
- udział w studium rozbudowy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska,

Ostatnie wydarzenia:
- udział w konkursie „Krakow Bridge 2009” zorganizowanym przez Politechnikę Krakowską. Jego celem było zbudowanie i zbadanie nośności modelu mostu wykonanego z balsy. Kryterium konkursu był najkorzystniejszy stosunek masy modelu do nośności.
- wyjazd edukacyjny do firmy Mostostal Puławy, wytwarzającej elementy konstrukcji stalowej.