Modelowanie ośrodków z mikrostrukturą, Łodź 22-23 czerwca 2006Modelowanie ośrodków z mikrostrukturą II, Łodź 19 września 2008Modelowanie ośrodków z mikrostrukturą III, Łodź 8-10 czerwca 2011Modelowanie ośrodków z mikrostrukturą IV, Łodź 15-16 października 2015